You Dream, We Make It Come True
  • במות לאירועים


במות פודיום/ לאיריים

במות פודיום / לאיריים / רמפות / במות לחופה/ רחבות ריקודים / רצפה

ניתן לקבל פרטים נוספים ומפרטים טכניים לפי הזמנה.

בכל הגדלים (כולל שטיחים סקרטינג) גרם מדרגות ומעקות דקורטיביים


ריהוט:
כמות:תמונות נוספות של במות פודיום/ לאיריים: